Anders Lundin
 • Skriv ut

Anders Lundin

Anders Lundin är pedagog, elittränare i handboll, förbundskapten och certifierad kommunekolog (expert på förändringsarbete).

Hans ämnesområde är kommunikation i alla dess former och han talar mycket om krishantering och om att tydliggöra vad som krävs för att optimera prestationer.

Anders Lundin menar att ledarskap i dag handlar om att få individen att förstå vad hon kan och inte kan påverka, vad hon vill i relation till vad organisationen vill, samt vilken gemensam värdegrund vi väljer att stå på. Genom att lyfta individen till en högre prestation så lyfter man också hela gruppen.

Anders Lundin framträdanden präglas av ödmjukhet och engagemang och han förmedlar massor av nya idéer, insikter och motivation!

Anders Lundin föreläser om bl. a.
– Kommunikation
– Krishantering
– Ledarskap
– Teambuilding
– Mål och motivation
– Förändringsarbete/Organisationsarbete
– Drivkraft
– Värdegrund
– Tydliggörande av vad som krävs för optimala prestationer

Sagt om Anders Lundin
”Anders Lundins föreläsning hjälpte oss på ekonomistaben att inse att det är jag själv som tillsammans med mina arbetskamrater skapar vår arbetsmiljö och att jag därför måste vara med och ta ansvar för förändringar”

Språk
Svenska – Engelska

Nyckelord i samband med Anders Lundin

Kommunikation, teambuilding, mål & motivation, förändringsarbete/organisationsarbete, drivkraft, kunskap, ledarskap, värdegrund, utbildare, föreläsare, talare.

 • Anders ”Ankan” Johansson
  10 januari - Hylte
 • Petra Lundström
  15 januari - Stockholm
 • Maria Wetterstrand
  22 januari - London
 • Lars JO Larsson
  23 januari - Stckholm
 • Maria Wetterstrand
  23 januari - London
 • Björn Eriksson
  30 januari - Östersund