Madeleine Westin

Madeleine Westin är meteorolog, programledare och författare.

Lisbet Duvringe

Hennes gedigna utbildning från högskolor inom retorik, psykologi, ledarskap, coachning, organisation, svåra samtal och rekrytering har gett henne en bred kunskapsbas.

Hon brinner för att just du ska kunna vissla på väg till jobbet. Hennes blogg hr och ledarutveckling tar upp små och stora frågor.

Lisbet har verkat som rådgivare, coach och utbildare och hjälper dig och företaget till förändring.

Anna Dyhre

Anna Dyhre är expert på employer branding och var tidigare chef för Universum. Anna är född på 70-talet och har en jur.kand.

Mike Florette

Mike Florette är den förre detta stå upp-komikern som sadlat om till en av landets mest uppskattade föreläsare och utbildare inom bl a kommunikation och företagsutveckling.

 • Anders ”Ankan” Johansson
  10 januari - Hylte
 • Petra Lundström
  15 januari - Stockholm
 • Maria Wetterstrand
  22 januari - London
 • Lars JO Larsson
  23 januari - Stckholm
 • Maria Wetterstrand
  23 januari - London
 • Björn Eriksson
  30 januari - Östersund