Att tänka på när ni ska anlita en talare!

Här följer en lista på tips och idéer som ni kan använda er av när ni ska anlita en talare.

– Tänk igenom mål, syfte, tema/ämne och förväntningar.
– Vilka är de som kommer att lyssna på talaren: befattning, ålder, kön, medarbetare eller
kunder?
– Vilket språk ska föreläsningen vara på?
– Hur ser programmet ut för dagen?
– Kommer ni att ha flera talare, interna eller externa?
– I vilken ordning kommer de att framträda?
– Hur lång tid har talaren på sig?
– Finns det en scen?
– Vad är det för avstånd mellan talaren och åhöraren?
– Hur många personer kommer att sitta i publiken?
– Teknik: Datoranslutning, mikrofon, musik, scen, ljussättning, finns det
internetuppkoppling?
– Annat som föreläsaren kan behöva; vatten, blädderblock, pekpinne.
– Ha anteckningsblock och pennor till åhörarna.
– Kommer föreläsaren att aktivera åhöraren, ställer det krav på lokalen?
– Behöver ni ta pauser under föreläsningen? Hur många och hur långa? Hinner alla gå på
toaletten eller få nåt att dricka?
– Kommer någon form av material/test att delas ut till publiken?
– Ljud eller bildupptagning, stäm av med föreläsaren om det är ok.
– Stängda dörrar. En del föreläsare blir störda om det kommer folk in i lokalen under
föreläsningen.
– Behöver ni någon som presenterar föreläsaren.

 • Anders ”Ankan” Johansson
  10 januari - Hylte
 • Petra Lundström
  15 januari - Stockholm
 • Maria Wetterstrand
  22 januari - London
 • Lars JO Larsson
  23 januari - Stckholm
 • Maria Wetterstrand
  23 januari - London
 • Björn Eriksson
  30 januari - Östersund